รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง

 

คุณกษาปณ์  วรานนท์ มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
30/8/2564 - 30/9/2564