รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

 

คุณพรเสก - ดร.ลาลีวรณ คุณนฤพร – คุณอรยาพร – คุณพรประเสริฐ กาญจนจารี มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดรับมอบโดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
18/8/2564 - 18/9/2564