ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่อง High flow Beyond HF8 จำนวน 4 เครื่อง

 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช มอบเครื่อง High flow Beyond HF8 จำนวน 4 เครื่อง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ. นพ. นิธิพัฒน์  เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
16/8/2564 - 16/9/2564