ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบอาหารกล่อง ชุดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สบู่ และหนังสือธรรมะ

มูลนิธิธรรมดี มอบอาหารกล่อง จำนวน 338 กล่อง ชุดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มูลค่า 50,000 บาท
สบู่มาดามเฮง จำนวน 240 ก้อน และหนังสือการ์ตูนธรรมะ จำนวน 20 เล่ม เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย ผศ.นพ.อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
16/8/2564 - 16/9/2564