รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ชุดเดนทิสเต้ และสมูทอี จำนวน 500 ชุด

สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด พร้อมผลิตภัณฑ์ชุดเดนทิสเต้ และสมูทอี จำนวน 500 ชุด รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย รศ. นพ. ปรัญญา  สากิยลักษณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
16/8/2564 - 16/9/2564