ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 700,000 บาท

 

มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำโดย ดร.สุรชัย  สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา มอบเงินจำนวน 700,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
13/8/2564 - 13/9/2564