ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 700,000 บาท

บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด และ บริษัท คาวาลลิโน เซอร์วิส จำกัด นำโดย คุณนันทมาลี ภิรมย์ภักดี มอบเงินจำนวน 700,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.พญ.อุบลรัตน์ สันตวัตร รองคณบดีฝ่ายการคลัง เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
10/8/2564 - 10/9/2564