คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตดัชชี่ พลัส รสส้มยูซุผสมเกล็ดส้ม จำนวน 3,000 ถ้วย

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด นำโดย คุณเขษมชัย  วงศ์คต มอบผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตดัชชี่ พลัส รสส้มยูซุผสมเกล็ดส้ม จำนวน 3,000 ถ้วย เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล  และคุณจันทนา  กรีแสงศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายด้านบริหารความเสี่ยง ฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
11/8/2564 - 11/9/2564