รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10 ลัง และชุด PPE จำนวน 100 ชุด

AQUA FINANCE มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10 ลัง และชุด PPE จำนวน 100 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
4/6/2564 - 4/7/2564