รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,000 ขวด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
4/6/2564 - 4/7/2564