รศ. พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 20 ชุด และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 10 ชุด

สโมสรไลออนส์ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ มอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 20 ชุด และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 10 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ. พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
2/6/2564 - 2/7/2564