ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมคุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคุณจิตต์กล้า มานัสฤดี ผู้จัดการสาขาศิริราช มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดรับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
2/6/2564 - 2/7/2564