รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 104,000 บาท

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง นำโดย คุณอานิก อัมระนันทน์ มอบเงิน จำนวน 104,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดรับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย ผศ. ดร. สมพลนาท  สัมปัตตะวนิช ภาควิชาเภสัชวิทยา เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
1/6/2564 - 1/7/2564