รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่องเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
27/5/2564 - 27/5/2564