รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 120,375 บาท พร้อมชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด

 

บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด ร่วมด้วย บริษัท คาวาลลิโน เซอร์วิส จำกัด มอบเงิน จำนวน 120,375 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด พร้อมมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
27/5/2564 - 27/6/2564