รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณธวัชชัย  บุญทวีกิจ ผู้จัดการทั่วไป คุณรำไพ รอดเดช ผู้จัดการฝ่ายขาย และ คุณสมประสงค์ พฤฒานุภาพ ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์และกิจการทางการแพทย์ มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดรับมอบโดย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
14/5/2564 - 14/6/2564