ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

 

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย นำโดย คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิดรับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
19/5/2564 - 19/6/2564