รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) จำนวน 10,000 ชุด และชุด Coverall จำนวน 500 ชุด

 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) จำนวน 10,000 ชุด และชุด Coverall จำนวน 500 ชุด รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
18/5/2564 - 18/6/2564