รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ นม อาหาร ผลไม้ และแอลกอฮอล์เจล

 

กระทรวงวัฒนธรรม มอบ นม อาหาร ผลไม้ และแอลกอฮอล์เจล เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
17/5/2564 - 17/6/2564