รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องช่วยหายใจ “ไฮโฟลว์” จำนวน 1 เครื่อง

สโมสรโรตารีหนองแขม ร่วมด้วย สโมสรโรตารีพระปกเกล้าธนบุรี นายกสโมสรโรตารี รุ่น 106 นายกสโมสรโรตารี รุ่น 112 และมวลมิตรโรแทเรียน นำโดย คุณสุภาภรณ์ เทพพรรธนะ พร้อมคณะ มอบเครื่องช่วยหายใจ ไฮโฟลว์ จำนวน 1 เครื่อง รับมอบโดย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
14/5/2564 - 14/6/2564