รศ. พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,300,000 บาท

 

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด นำโดย คุณจิรเดช  สมภพรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบเงิน จำนวน 1,300,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน โครงการต่อลมหายใจและกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด” รับมอบโดย รศ. พญ. วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
14/5/2564 - 14/6/2564