รศ. พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง

ร้านอาหารไทย รอยัล โอชา นำโดย เชฟวิชิต มุกุระ และคุณวัฒนา กฤษณะกาฬ มอบอาหารกล่อง จำนวน 100 กล่อง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ. พญ. วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
14/5/2564 - 14/6/2564