รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบห้องความดันลบ – Negative Pressure มูลค่า 1,000,000 บาท

 

กลุ่ม ปตท. โครงการ ลมหายใจเดียวกัน นำโดย คุณดวงพร  เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ คุณวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มอบห้องความดันลบ – Negative Pressure มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย ศ.พญ. จารุพิมพ์  สูงสว่าง หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศ.พญ. กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก (SICRES) รศ. พญ. วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
13/5/2564 - 13/6/2564