รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นำโดย คุณศจิกา เจนคิด มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ศิริราชสู้ภัยโควิด รับมอบโดย รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
13/5/2564 - 13/6/2564