ศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

 

บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด นำโดย คุณธงชัย  เอี่ยมวัฒนศิลป์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” รับมอบโดย ศ. นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
12/5/2564 - 12/6/2564