ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท พร้อมชุด PPE จำนวน 100 ชุด และกระเป๋าห้อยอุปกรณ์ผู้ป่วยพิเศษ

บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด นำโดย คุณจันทิรา  กิตติทิติกุล รศ.วิไลลักษณ์  วงศ์อาษา ผศ.ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา และ พญ.พิมพ์ชนก  วงศ์อาษา มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 เครื่อง พร้อมชุด PPE จำนวน 100 ชุด และกระเป๋าห้อยอุปกรณ์ผู้ป่วยพิเศษ ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 16 รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ. นพ. นิธิพัฒน์  เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
11/5/2564 - 11/6/2564