ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) นำโดย คุณเอกชล – คุณพัชชาพลอย กิ่งชาญศิลป์ มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด” รับมอบโดย ศ.นพ. อภิชาติ  อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
7/5/2564 - 10/7/2564