รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ อาหารกล่องพร้อมขนมหวาน 300 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 15 ขวด และชุด PPE จำนวน 135 ชุด

คุณสิริเกศ  มาทอง ร่วมด้วย คุณลูกเกด คุณชัญญา แซ่เตีย และครอบครัว มอบ อาหารกล่องพร้อมขนมหวาน 300 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 15 ขวด และชุด PPE จำนวน 135 ชุด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
7/5/2564 - 29/6/2564