รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 หน้ากาก face shield และถุงคลุมรองเท้า

คุณเตชินท์ พลอยเพชร (ดีเจมะตูม) มอบชุด PPE จำนวน 500 ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 500 ชิ้น หน้ากาก face shield จำนวน 300 ชิ้น และถุงคลุมรองเท้า จำนวน 300 คู่ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
7/5/2564 - 29/6/2564