รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 4,580,000 บาท

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด นำโดย ทญ.ลพา  วัชรศรีโรจน์  ประธานกรรมการบริษัท ฯ คุณนันทพันธ์  มหัทธนธัญ และ นพ.พนินทร์  ชนเลอเกียรติ์ มอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 100 เครื่อง มูลค่า 4,580,000 บาท  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช  รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย ศ.คลินิก นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และ ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
7/5/2564 - 29/6/2564