รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 4,800 ขวด

บริษัท เรนวูด เบฟ จำกัด นำโดย วรพนิต  รวยรุ่งเรือง กรรมการบริหารบริษัท ฯ มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด  และมอบน้ำดื่ม จำนวน 4,800 ขวด รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
7/5/2564 - 20/6/2564