ผศ. พญ. สายพิณ เมืองแมน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบมะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 3,000 ลูก

คุณวราภรณ์  จันทร์แสง มอบมะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 3,000 ลูก เพื่อให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ผศ. พญ. สายพิณ  เมืองแมน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
6/5/2564 - 20/6/2564