รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง

คุณวิชัย  จุฑาวรากุล บริษัท ห้างทองเจียบเซ่งเฮง จำกัด มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง โดย คุณณัฐฑี  จุฑาวรากุล เป็นผู้แทนเพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
3/5/2564 - 3/7/2564