ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 10 ลัง

 

คุณทิสานาฏ  ศรศึก และ คุณนิว วงศกร ปรมัตถากร มอบชุด PPE จำนวน 10 ลัง โดย คุณเสาวลักษณ์  วัชรสินธุ์ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
5/5/2564 - 9/6/2564