ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 19 เครื่อง มูลค่ารวม 4,300,000 บาท

 

กลุ่ม ปตท. มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 19 เครื่อง มูลค่ารวม 4,300,000 บาท เพื่อให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
5/5/2564 - 9/6/2564