รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มิดล รับมอบพิซซ่าฮัท จำนวน 50 ถาด

บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด นำโดย คุณจิราพร  หงษ์ทอง มอบพิซซ่าฮัท จำนวน 50 ถาด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
3/5/2564 - 8/6/2564