รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มิดล รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 25,000 ชิ้น

บริษัท 888 บียอนด์ แกรนด์ ทราเวล จำกัด นำโดย คุณยศรันย์ แสนสุข มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 25,000 ชิ้น ให้กับ ร.พ.ศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.นริศ  กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
3/5/2564 - 8/6/2564