ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากากอนามัย

 

คุณธงชัย – คุณนิภา  ทวีสุขศิริ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับ ร.พ.ศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ. นพ. เฉนียน  เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ.ดร.นพ. สืบวงศ์  จุฑาภิสิทธิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
30/4/2564 - 9/6/2564