รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบหน้ากากอนามัย พร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์

พรรคพลังประชารัฐ นำทีมโดย ส.ส.จักรพันธ์ พรนิมิตร และคณะ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยี จรัลสนิทวงศ์ ชมรมคนรักบางกอกน้อย และชมรมสวนกุหลาบจรัญสนิทวงศ์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 25,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด ให้กับ ร.พ.ศิริราช เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานแพทย์ พยาบาล ป้องกันโควิด-19 รับมอบโดย รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/4/2564 - 9/6/2564