ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากากฟอกอากาศ จำนวน 25 ชิ้น

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด  นำโดย คุณธงชัย  ทวีสุขศิริ และครอบครัว มอบหน้ากากฟอกอากาศ จำนวน 25 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
30/4/2564 - 30/5/2564