รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป จำนวน 571 กล่อง มูลค่ารวม 58,794 บาท

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  นำโดย คุณมณีสุดา  ศิลาอ่อน มอบอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป จำนวน 571 กล่อง มูลค่ารวม 58,794 บาท รับมอบโดย รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
29/4/2564 - 29/5/2564