รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง พร้อมแผ่นรัดหน้าอกสำหรับปั๊มหัวใจให้ฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ มูลค่า 200,000 บาท

คุณประยูร  นฤมลนภาลัย และครอบครัว มอบเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ มูลค่า 1,000,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง พร้อมแผ่นรัดหน้าอกสำหรับปั๊มหัวใจให้ฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติ มูลค่า 200,000 บาท เพื่อมอบให้ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับมอบโดย รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย อ.พญ.ทิพา  ชาคร  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผศ.พญ.ณัฐกานต์  ประพฤติกิจ  รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ ผศ.นพ.ศรัทธา  ริยาพันธ์  ประธานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รพ.ศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
29/3/2564 - 29/4/2564