อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบหมวกนิรภัย จำนวน 160 ใบ มูลค่า 51,200 บาท

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำโดย คุณสุรชัย  เพ็ชรพงษ์  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรการทั่วไป พร้อมคณะ มอบหมวกนิรภัย จำนวน 160 ใบ มูลค่า 51,200 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ “ศิริราชรณรงค์สวมหมวกนิรภัย We Care we Save 2564” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมุ่งเน้นให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช และผู้เข้ารับบริการ ให้ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และร่วมสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ รับมอบโดย อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
เวลา 14.00 น.
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
30/3/2564 - 30/4/2564