รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบรถพยาบาลเคลื่อนที่ (แอมบูแลนซ์) จำนวน 1 คัน

คุณทวิช – คุณรุ่งทิวา – คุณกัลยกร เตชะนาวากุล มอบรถพยาบาลเคลื่อนที่ (แอมบูแลนซ์) จำนวน 1 คัน เพื่อให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย คุณประนอม  สงวนพันธ์ หัวหน้าหน่วยรับ-ส่งต่อผู้ป่วย และรถพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
26/3/2564 - 26/4/2564