คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหารกล่อง ขนม หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ

 

คุณสิริเกศ – คุณอุดมศักดิ์ มาทอง ร่วมด้วย คุณชัญญา  แซ่เตีย คุณเสาวณีย์  พงศ์จิราธเนศ คุณธนศร – คุณอรณิชา  ตระกูลยุทธชัย คุณพรนภา  รังษีหิรัญรัตน์ คุณชัชนี หวู คุณมาลินี  เจริญนิม คุณจงเกษม พลาตัน และคุณกฤษณา  ธนแพทย์ มอบอาหารกล่อง จำนวน 229 กล่อง ขนม จำนวน 250 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 6,600 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวนกว่า 80 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

 

งานสื่อสารองค์กร
23/3/2564 - 23/4/2564