ผู้แทนฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหารและเบเกอรี

คุณจิตรานันท์  ศิริอารยะพันธ์ คุณเสาวณีย์  พงศ์จิราธเนศ คุณสิริเกศ – คุณอุดมศักดิ์  มาทองและคุณชัญญา  แซ่เตีย มอบอาหาร จำนวน 305 ชุด และเบเกอรี่ จำนวน 337 ชิ้น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช รับมอบโดย ผู้แทนฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
5/3/2564 - 5/4/2564