รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

คุณพ่อชุบ – คุณแม่ทองย้อย  โตรื่น มอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา รับมอบโดย รศ.พญ.เบญจาภา  เขียวหวาน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ บางบอน

งานสื่อสารองค์กร
4/3/2564 - 4/4/2564