รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 1,050,000 บาท

คุณฑิตพงษ์  ธีระกาญจน์ และคุณพรรณลักษณ วุฒิไกร มอบเงิน จำนวน 1,050,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุน ผู้ป่วยโรคมะเร็งรับมอบโดย รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
23/2/2564 - 23/3/2564