ผศ. นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 6 เครื่อง

ผศ. นพ. วิษณุ  กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วย รศ. พญ. วิลาวัณย์  ถิรภัทรพงศ์ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ และ ผศ. พญ. ธนิษฐา  ธนาเกียรติภิญโญ รองหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 6 เครื่อง โดย คุณวิสิทธิ์  กิตติวรรธนกุล เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
15/2/2564 - 15/3/2564