รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบอาหารกล่องและเบเกอรี

รศ.พญ.เบญจาภา  เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบอาหารกล่อง จำนวน 215 กล่องและเบเกอรี จำนวน 396 ชิ้น นำโดย คุณสิริเกศ  มาทอง คุณเสาวณีย์  พงศ์จิราธเนศ คุณจุรีย์พรรณ แรฟอร์ท และคุณชัญญา  แซ่เตีย เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น.
ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/2/2564 - 9/3/2564